BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD), die op 25 mei 2018 in werking treedt, zijn de beginselen vastgelegd die in acht moeten worden genomen bij het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens. Zij garanderen ook de rechten van de betrokken personen.
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via camping@chausseliere.fr
Onze site biedt een formulier aan om gegevens van een bezoeker te verzamelen.

1. DOELSTELLING

Het doel van het verzamelen van gegevens op de Camping du Lac de la Chausselière site is om een klantenbestand aan te maken voor ons bedrijf. Ons bestand wordt gebruikt en geoptimaliseerd voor statistische doeleinden, om contact op te nemen en/of relevante en kwalitatieve inhoud aan te bieden aan mensen die dat wensen. Onze formulieren zijn bedoeld voor contactaanvragen.

2. DATA RELEVANCE

Om de belangstelling van de klanten van Camping du Lac de la Chausselière zo goed mogelijk te volgen, verzamelt het bestand alle informatie van de bezoekers van de site www.chausseliere.com met betrekking tot de identiteit, d.w.z. naam, voornaam, postadres, land, telefoonnummer en e-mailadres op de site www.chausseliere.com, om zo goed mogelijk te kunnen volgen. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt informatie met betrekking tot ras of etnische afstamming, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksleven van een persoon niet verzameld en is verboden (gevoelige gegevens).

3. LECHTIGHEID VAN BEHANDELING EN VOORWAARDEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DE CONSENTATIE (RGPD secties 6 en 7)

De toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens van een bezoeker wordt systematisch verkregen voor een of meer specifieke doeleinden. Zo is het verkrijgen van de voor- en achternaam, postadres, telefoon- en e-mailadres van de bezoeker bij het invullen van het contactformulier bedoeld om contact op te nemen met de bezoeker, hetzij per e-mail, telefoon of post, hetzij om zijn/haar vragen te beantwoorden.

4. GEGEVENSCONCONSERVATIE

De gegevens die op de website www.chausseliere.com. worden verzameld, worden maximaal 12 maanden bewaard voor anonieme contacten, na de laatste activiteit op de website door de persoon in kwestie. Anderzijds worden de gegevens die op de website www.chausseliere.com zijn verzameld voor geïdentificeerde contacten gedurende een periode van maximaal 36 maanden bewaard. Aan het einde van deze periodes worden alle persoonlijke gegevens automatisch gewist.

5. PERSOONLIJKE LAW

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de RGPD, kan elke persoon zijn recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking van de verwerking, verwijdering en overdraagbaarheid van de gegevens die hem betreffen, uitoefenen door een verzoek in te dienen per ondertekende brief, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, aan het adres van Camping du Lac de la Chausselière – Route des Herbiers – 85600 La Guyonnière. De controleur, Line Bougaud, zal uiterlijk binnen een maand na het verzoek om toegang of rectificatie antwoorden.

6. VEILIGHEID VAN GEGEVENS EN VOORSTELEN (ART. 32 van de DGPS)

Camping Lac de la Chausselière verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen en alle technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit ervan te waarborgen, in het bijzonder tegen onopzettelijk verlies, wijziging, verspreiding of ongeautoriseerde toegang.
In het algemeen verbindt Camping du Lac de la Chausselière zich ertoe de verzamelde gegevens te gebruiken met strikte inachtneming van de geldende wetgeving en in het bijzonder van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de GPDR.
De gegevens die worden verzameld op de website www.chausseliere.com worden gehost door het bedrijf OVH. Alleen personen die verbonden zijn met de Camping du Lac de la Chausselière en zijn dienstverlener OVH hebben toegang tot de informatie die wordt verzameld op de website www.chausseliere.com via een persoonlijke en unieke identificatiecode op het OVH-platform.

7. GEGEVENS REACH EN COMMUNICATIE UNDER 72H (RGPD Art 33 EN 34)

In het geval van een (vermeende) schending van persoonsgegevens zal Mediaveille de CNIL uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan op de hoogte stellen.

8. COOKIES MANAGEMENT POLICY

In deze rubriek “COOKIES” vindt u meer informatie over de herkomst en het gebruik van de navigatie-informatie die tijdens uw bezoek aan onze site wordt verwerkt en over uw rechten.
Wanneer u onze site bezoekt, kan informatie met betrekking tot uw surfgedrag worden opgeslagen in “cookies” bestanden die op uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) zijn geïnstalleerd.
Deze cookies worden door ons uitgegeven om uw navigatie op onze site te vergemakkelijken. Ze kunnen worden uitgegeven door partners om het aan u gerichte reclameaanbod buiten onze site te personaliseren.
Houd er rekening mee dat alleen de verstrekker van een cookie de informatie in het cookie waarschijnlijk zal lezen of wijzigen. Als u het gebruik van uw apparaat met andere mensen deelt, kunnen we er niet zeker van zijn dat de diensten en advertenties voor uw apparaat overeenkomen met uw eigen gebruik van dat apparaat en niet met dat van een andere gebruiker van dat apparaat.

8.1. De cookies die we uitgeven.

De cookies die we op uw apparaat installeren stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u verbinding maakt met onze site. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, geven wij cookies uit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:

– Om de aanwezigheidsstatistieken (aantal bezoeken, bekeken pagina’s, het verlaten van het formulier, enz.) vast te stellen om de kwaliteit van onze diensten te controleren en te verbeteren.

– Pas de presentatie van onze site aan aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat aan te passen

– Om de informatie op onze formulieren op te slaan, de toegang tot gereserveerde en persoonlijke gebieden zoals uw account te beheren en te beveiligen, uw bestelling te beheren en te beheren – u te voorzien van inhoud die verband houdt met uw interesses en de aanbiedingen die wij u toesturen te personaliseren

8.2 Cookies van derden.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen via de pagina’s van onze website een of meer cookies van partnerbedrijven (cookies van derden) op uw computer worden geplaatst.
De afgifte en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Wij hebben geen toegang tot of controle over cookies van derden. Wij zien er echter op toe dat de informatie die op de website van Camping du Lac de la Chausselière wordt verzameld door de partnerbedrijven uitsluitend wordt verwerkt ten behoeve van Lac de la Chausselière en in overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés” en de RGPD. Wij informeren u dat u het gebruik van cookies van derden kunt weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen. Deze cookies worden opgeslagen door de dienstverleners die wij gebruiken om onze activiteiten en aanbiedingen te promoten. Hun doel is om de producten te identificeren die op onze site worden geraadpleegd of gekocht om het reclameaanbod aan u gericht buiten de Camping du Lac de la Chausselière te personaliseren.

8.3 Uw keuzes met betrekking tot cookies.

Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. Alle instellingen die u maakt kunnen van invloed zijn op uw internetgebruik en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt uw wensen met betrekking tot cookies op elk moment kenbaar maken en wijzigen op de hieronder beschreven wijze.

8.3.1 De keuzes die uw navigatiesoftware u biedt: .

U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij op basis van hun oorsprong. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u de mogelijkheid krijgt om van tijd tot tijd cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op uw apparaat wordt opgeslagen. Wij informeren u dat als uw browser is geconfigureerd om alle cookies te weigeren, u niet in staat zult zijn om een reservering te maken of te genieten van essentiële functies van onze site. Wij nodigen u uit om uw browser zo goed mogelijk te configureren. De configuratie van elke browser is anders.

Uw browser instellen:

– Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

– Voor Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

– Voor FireFox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

– Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Voor meer informatie over cookies kunt u de CNIL-website bezoeken op dit adres:https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Waar worden onze cookies voor gebruikt?

– Google: Deze site maakt gebruik van Google-reclame- en publieksmeetcookies om gepersonaliseerde reclame-advertenties (targeting en retargeting) weer te geven, de effectiviteit van deze campagnes te meten en te analyseren hoe de site werkt.

– Bing: Deze site gebruikt Bing Ads advertentiecookies om gepersonaliseerde advertentieadvertenties (targeting en retargeting) weer te geven en om de effectiviteit van deze campagnes te meten.

9. EXTERNE LINKS

De website www.chausseliere.com verwijst naar vele andere websites. Camping du Lac de la Chausselière kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het privacybeleid van deze sites. Camping du Lac de la Chausselière kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik ervan, in het bijzonder van de toegang tot deze sites en de sites die met deze sites verbonden zijn, en voor eventuele schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, financiële of commerciële schade, bedrijfsschade, verlies van gegevens, zelfs indien wij hiervan op voorhand op de hoogte zijn gesteld.